Nieuws

Beste ouders

Als scouts beseffen wij dat de kosten van onze activiteiten soms hoog kunnen oplopen en daarom zetten we actief in op 'Scouting op Maat'.

Met deze post willen we u informeren over het jaarlijks lidgeld voor scouting.

Abonneren op Nieuws