Nieuws

Als scouts beseffen wij dat de kosten van onze activiteiten soms hoog kunnen oplopen en daarom zetten we actief in op 'Scouting op Maat'.

Met deze post willen we u informeren over het jaarlijks lidgeld voor scouting.

Abonneren op Nieuws