Stijging Lidgeld

Met deze post willen we u informeren over het jaarlijks lidgeld voor scouting. Hieronder vindt u een toelichting van de verbondsleiding over de beslissing om de bijdrage aan Scouts en Gidsen Vlaanderen komend jaar uitzonderlijk met 4 euro te verhogen.

Voor 2014 -2015 zal het nationale lidgeld 32 euro per lid bedragen. Daarmee ben je verzekerd tijdens elke scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken, zoals onderhoud van lokalen en materiaal, vragen wij hier bovenop een extra bedrag van 16 euro. Dat brengt het lidgeld voor werkjaar 2014-2015 dus op 48 euro per kind. (46 euro vanaf het 2e Kind). HET LIDGELD KAN OVERGESCHREVEN WORDEN OP BE78 8915 8417 0786

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor. We danken u alvast voor het vertrouwen in onze werking en kijken er naar uit om samen met uw zonen en dochters voluit plezier te beleven van alweer een nieuw jaar scouting!

Indien er nog vragen zijn stuur dan zeker een mailtje naar de groepsleiding: groepsleiding@olvglimlach.be 

Een Stevige Scoutslinker,
De Glimmies

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw zag zich de voorbije jaren geconfronteerd met een onevenwicht tussen dalende subsidies en het leven en werken dat ook voor onze dienstverlenende organisatie duurder wordt. Daarom werden door de verbondsraad (algemene vergadering) maatregelen goedgekeurd die op lange termijn een positief effect zullen hebben op dit onevenwicht.

Om de kwaliteit van onze jeugdbeweging te blijven verzorgen, zal Scouts en Gidsen Vlaanderen zowel besparen op uitgaven als zoeken naar nieuwe inkomsten. Hierin zijn we ook genoodzaakt het lidgeld, naast indexatie, éénmalig met €4 te verhogen naar €32.

Gezinnen voor wie de kost van scouting te hoog ligt, kunnen met de groepsleiding van de groep voor alle activiteiten steeds een bijdragen op maat afspreken.  Mocht ook het lidgeld te hoog zijn, dan voorziet Scouts en Gidsen Vlaanderen verminderd lidgeld, dat op een eenduidig tarief van €10 werd vastgelegd. Want we vinden dat financiële zorgen geen drempel mogen zijn om het spel van scouting te spelen.

Met deze maatregelen hopen wij dezelfde dienstverlening te kunnen bieden aan elke scout en gids, van leidingvorming tot verzekering, over tijdschriften, juridische ondersteuning, internationale kampen en spelaanbod.

Christophe Lambrechts,

Verbondscommissaris